ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 วอลเลย์บอลชายหาด  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 25  สาย M25 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
2
08:45
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 26  สาย M26 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
3
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 27  สาย M27 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
4
10:15
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 28  สาย M28 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
5
14:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 13  สาย W13 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
6
14:45
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 14  สาย W14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
7
16:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 15  สาย W15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
8
17:15
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 16  สาย W16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ