ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ฟุตซอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
12:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 54  สาย M54 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
2
13:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 55  สาย M55 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
3
15:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 56  สาย M56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
4
16:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 57  สาย M57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ