ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เซปักตะกร้อ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย D มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
2
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย D มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
3
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
4
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
5
13:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย C มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
6
15:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย D มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
7
15:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ