ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 วอลเลย์บอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 39  สาย M39 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
2
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 40  สาย M40 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
3
10:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 41  สาย M41 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
4
10:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 42  สาย M42 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ