ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ตะกร้อลอดห่วง  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
18:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีม (กติกาไทย)
 รอบแรก - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ