ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 วอลเลย์บอลชายหาด  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย M17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
2
08:45
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย M18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
3
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 3  สาย M19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
4
10:15
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 4  สาย M20 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
5
11:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 5  สาย M21 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
6
11:45
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 6  สาย M22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
7
12:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 23  สาย M23 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
8
13:15
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 8  สาย M24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ