ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ฟุตซอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 46  สาย M46 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
2
10:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 47  สาย M47 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
3
12:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 48  สาย M48 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
4
13:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 49  สาย M49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
5
15:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 50  สาย M50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
6
16:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 51  สาย M51 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
7
18:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 52  สาย M52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
8
19:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 53  สาย M53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ