ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 แอโรบิก  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:00
แอโรบิก
ทีมทั่วไป รุ่นไม่จำกัดอายุ
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
2
10:00
แอโรบิก
ทีมทั่วไป อายุ 41 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
3
10:00
แอโรบิก
คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
4
10:00
แอโรบิก
คู่ผสม รุ่นอายุ 36 - 44 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
5
10:00
แอโรบิก
คู่ผสม รุ่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
6
10:00
แอโรบิก
ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
7
10:00
แอโรบิก
ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุ 36 - 44 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
8
10:00
แอโรบิก
ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
9
13:00
แอโรบิก
ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
10
13:00
แอโรบิก
ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 31 - 40 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
11
13:00
แอโรบิก
ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 41 - 50 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
12
13:00
แอโรบิก
ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
13
13:00
แอโรบิก
หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
14
13:00
แอโรบิก
หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 31 - 40 ปี หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
15
13:00
แอโรบิก
หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 41 - 50 ปี หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
16
13:00
แอโรบิก
หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ