ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 วอลเลย์บอลชายหาด  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 113  สาย E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
2
08:45
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 114  สาย F มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
3
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย G มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
4
10:15
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย H มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
5
14:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย D มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
6
14:45
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
7
16:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย C มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
8
17:15
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ