ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ฟุตซอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 31  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
2
09:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 32  สาย E สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
3
10:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 33  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
4
10:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 34  สาย E มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
5
12:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 35  สาย B มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
6
12:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 36  สาย F สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
7
13:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 37  สาย B จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
8
13:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 38  สาย F มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
9
15:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 39  สาย C มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
10
15:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 40  สาย G มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
11
16:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 41  สาย C มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
12
16:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 42  สาย G มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
13
18:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 43  สาย D มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
14
18:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 44  สาย H มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
15
19:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 45  สาย H มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ