ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ลีลาศ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:00
ลีลาศ
รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
2
10:00
ลีลาศ
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
3
10:00
ลีลาศ
รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
4
10:00
ลีลาศ
รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Tango
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
5
10:00
ลีลาศ
รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Quickstep
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
6
13:00
ลีลาศ
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
7
13:00
ลีลาศ
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
8
13:00
ลีลาศ
รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
9
13:00
ลีลาศ
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
10
13:00
ลีลาศ
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
11
13:00
ลีลาศ
รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
12
13:00
ลีลาศ
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Jive
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
13
13:00
ลีลาศ
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Jive
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
14
13:00
ลีลาศ
รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท จังหวะ Jive
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
15
13:00
ลีลาศ
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Samba
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
16
13:00
ลีลาศ
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Paso Doble
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ