ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 จักรยานเพื่อสุขภาพ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:20
จักรยานเพื่อสุขภาพ
จักรยานเสือหมอบ บุคคลหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล
2
10:40
จักรยานเพื่อสุขภาพ
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล
3
11:00
จักรยานเพื่อสุขภาพ
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 40 - 49 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล
4
11:20
จักรยานเพื่อสุขภาพ
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 30 - 39 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ