ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:20
จักรยานเพื่อสุขภาพ
จักรยานเสือหมอบ บุคคลหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล
2
10:40
จักรยานเพื่อสุขภาพ
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล
3
11:00
จักรยานเพื่อสุขภาพ
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 40 - 49 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล
4
11:20
จักรยานเพื่อสุขภาพ
จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 30 - 39 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล
5
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สายบน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
6
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สายบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
7
10:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สายบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
8
10:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สายบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
9
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สายล่าง มหาวิทยาลัยบูรพา  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
10
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
11
12:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สายล่าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
12
12:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สายล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
13
13:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 9  สายบน มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
14
13:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 10  สายบน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
15
14:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 11  สายบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
16
14:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 12  สายบน มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
17
15:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 13  สายล่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
18
15:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 14  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
19
16:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 15  สายล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
20
16:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 16  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
21
08.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบแรก  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
22
08.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบแรก  สาย C มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
23
08.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบแรก  สาย C มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
24
08.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบแรก  สาย D มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
25
11.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบแรก  สาย A มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
26
11.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบแรก  สาย B มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
27
11.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบแรก  สาย B มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
28
11.30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบแรก  สาย A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
29
15:30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
30
15:30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
31
15:30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  สาย B มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
32
15:30
เทนนิส
ประเภททีม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  สาย A มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
33
10:00
แบดมินตัน
ทีม
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
34
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
35
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
36
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
37
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
38
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
39
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
40
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
41
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
42
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 9 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
43
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
44
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
45
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
46
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 13 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
47
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 14 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
48
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
49
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 16 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
50
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
51
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
52
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
53
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
54
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
55
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
56
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 23 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
57
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 1  สาย 24 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
58
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
59
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
60
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
61
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
62
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
63
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
64
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
65
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
66
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
67
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
68
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
69
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
70
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 13 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
71
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
72
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
73
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 16 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
74
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 17 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
75
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 18 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
76
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
77
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 20 มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
78
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
79
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 22 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
80
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
81
09:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 1  สาย 24 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
82
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
83
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
84
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
85
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
86
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 2  สาย 5 มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
87
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
88
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
89
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 2  สาย 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
90
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 2  สาย 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
91
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 2  สาย 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
92
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 2  สาย 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
93
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 2  สาย 12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
94
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 2  สาย 13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
95
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 2  สาย 14 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
96
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 2  สาย 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
97
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 2  สาย 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
98
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 2  สาย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
99
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 2  สาย 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
100
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 2  สาย 3 มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
101
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 2  สาย 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
102
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 2  สาย 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
103
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 วันที่ 2  สาย 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
104
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 2  สาย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
105
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 2  สาย 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
106
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 2  สาย 9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
107
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 2  สาย 10 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
108
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 2  สาย 11 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
109
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 2  สาย 12 มหาวิทยาลัยนครพนม  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
110
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 2  สาย 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
111
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 2  สาย 14 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
112
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 2  สาย 15 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
113
13:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 2  สาย 16 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
114
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
115
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 2 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
116
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
117
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
118
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
119
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
120
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
121
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
122
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 9 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
123
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 10 - มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
124
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 11 - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
125
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 12 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
126
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 13 - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
127
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 14 - มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
128
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 15 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
129
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว ชาย
 รอบที่ 3  คู่ที่ 16 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
130
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
131
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 2 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
132
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
133
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
134
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 5 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
135
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
136
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
137
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
138
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 9 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
139
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 10 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
140
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 11 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
141
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 12 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
142
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 13 - มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
143
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 14 - มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
144
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 15 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
145
16:00
เปตอง
บุคคลเดี่ยว หญิง
 รอบที่ 3  คู่ที่ 16 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
146
09:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 31  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
147
09:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 32  สาย E สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
148
10:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 33  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
149
10:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 34  สาย E มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
150
12:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 35  สาย B มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
151
12:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 36  สาย F สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
152
13:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 37  สาย B จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
153
13:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 38  สาย F มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
154
15:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 39  สาย C มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
155
15:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 40  สาย G มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
156
16:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 41  สาย C มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
157
16:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 42  สาย G มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
158
18:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 43  สาย D มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
159
18:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 44  สาย H มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
160
19:30
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 45  สาย H มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
161
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย L มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
162
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย N มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
163
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย P มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
164
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย F มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
165
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย M มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
166
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย O มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
167
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 25  สาย E มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
168
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 26  สาย K จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
169
10:00
ลีลาศ
รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
170
10:00
ลีลาศ
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
171
10:00
ลีลาศ
รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
172
10:00
ลีลาศ
รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Tango
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
173
10:00
ลีลาศ
รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Quickstep
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
174
13:00
ลีลาศ
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
175
13:00
ลีลาศ
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
176
13:00
ลีลาศ
รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
177
13:00
ลีลาศ
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
178
13:00
ลีลาศ
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
179
13:00
ลีลาศ
รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
180
13:00
ลีลาศ
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Jive
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
181
13:00
ลีลาศ
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Jive
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
182
13:00
ลีลาศ
รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท จังหวะ Jive
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
183
13:00
ลีลาศ
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Samba
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
184
13:00
ลีลาศ
รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Paso Doble
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
185
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย H มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
186
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย C มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
187
10:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย H มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
188
10:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย D มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
189
11:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
190
11:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
191
12:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย B มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
192
12:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย A มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
193
13:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 25  สาย C มหาวิทยาลัยพะเยา  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
194
13:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย B มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
195
14:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 26  สาย D มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
196
14:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 29  สาย G มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
197
15:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 27  สาย E มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
198
15:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 30  สาย G จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
199
16:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 28  สาย F มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
200
08:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 113  สาย E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
201
08:45
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 114  สาย F มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
202
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย G มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
203
10:15
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย H มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
204
14:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย D มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
205
14:45
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
206
16:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย C มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
207
17:15
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
208
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
209
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
210
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
211
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
212
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
213
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
214
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
215
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
216
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
217
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
218
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
219
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
220
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
221
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
222
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
223
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
224
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
225
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
226
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
227
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
228
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
229
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
230
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
231
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
232
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
233
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
234
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
235
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
236
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
237
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
238
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
239
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
240
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
241
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
242
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
243
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
244
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 4 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
245
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
246
08:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
247
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
248
08:00
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
249
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
250
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
251
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
252
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
253
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
254
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
255
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
256
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
257
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
258
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
259
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
260
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
261
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
262
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
263
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
264
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
265
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
266
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
267
10:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
268
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
269
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
270
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
271
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
272
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
273
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
274
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
275
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
276
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
277
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
278
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลชาย
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
279
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
280
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
281
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
282
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
283
10:30
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลหญิง
 รอบที่ 5 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
284
14:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
285
14:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
286
14:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
287
14:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
288
14:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมหญิง
 รอบที่ 1 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
289
14:00
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมหญิง
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
290
14:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล ทีมชาย
 รอบที่ 1 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
291
14:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล ทีมชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
292
14:00
หมากกระดาน
หมากรุกสากล ทีมหญิง
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
293
14:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 1 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
294
14:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
295
14:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
296
14:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
297
14:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
298
14:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง
 รอบที่ 1 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
299
14:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง
 รอบที่ 1 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
300
14:00
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง
 รอบที่ 1 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
301
16:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
302
16:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
303
16:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย
 รอบที่ 2 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
304
16:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมหญิง
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
305
16:30
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมหญิง
 รอบที่ 2 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
306
16:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล ทีมชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
307
16:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล ทีมชาย
 รอบที่ 2 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
308
16:30
หมากกระดาน
หมากรุกสากล ทีมหญิง
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
309
16:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
310
16:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
311
16:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 2 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
312
16:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
313
16:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
314
16:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง
 รอบที่ 2 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
315
16:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง
 รอบที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
316
16:30
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง
 รอบที่ 2 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
จำนวนรายการทั้งหมด 316 รายการ