ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 วอลเลย์บอลชายหาด  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย E มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
2
08:45
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย F มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
3
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย G มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
4
10:15
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย H มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
5
14:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย C มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
6
14:45
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย D มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
7
16:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
8
17:15
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ