ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 แบดมินตัน  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:00
แบดมินตัน
ทีม
 8 ทีม - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
2
10:00
แบดมินตัน
ทีม
 8 ทีม - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
3
10:00
แบดมินตัน
ทีม
 8 ทีม - มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
4
10:00
แบดมินตัน
ทีม
 8 ทีม - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
5
15:00
แบดมินตัน
ทีม
 รอบรองชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
6
15:00
แบดมินตัน
ทีม
 รอบรองชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ