ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เซปักตะกร้อ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สายบน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
2
10:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สายบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
3
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สายล่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
4
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สายล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
5
15:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 20  สายบน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
6
15:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 21  สายล่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
7
17:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22  สาย M22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ