ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 วอลเลย์บอลชายหาด  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
2
08:45
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
3
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย C มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
4
10:15
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย D จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
5
11:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
6
11:45
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย F มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
7
12:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย G มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
8
13:15
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย H มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
9
14:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
10
14:45
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
11
16:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย C มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
12
17:15
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย D มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ