ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 แบดมินตัน  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10.00
แบดมินตัน
ทีม
 รอบ 16 ทีม - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
2
10.00
แบดมินตัน
ทีม
 รอบ 16 ทีม - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
3
10:00
แบดมินตัน
ทีม
 รอบ 16 ทีม - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
4
10:00
แบดมินตัน
ทีม
 รอบ 16 ทีม - มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
5
10:00
แบดมินตัน
ทีม
 รอบ 16 ทีม - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
6
10:00
แบดมินตัน
ทีม
 รอบ 16 ทีม - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
7
10:00
แบดมินตัน
ทีม
 รอบ 16 ทีม - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ