ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 18:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีม (กติกาไทย)  รอบแรก .None
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ
 
ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 16:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีม (กติกาไทย)  รอบที่ 2 .None
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ
 
ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีม (กติกาไทย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ