ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
2 10:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
3 10:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
4 10:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Tango  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
5 10:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Quickstep  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
6 13:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
7 13:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
8 13:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
9 13:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
10 13:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
11 13:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
12 13:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Jive  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
13 13:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Jive  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
14 13:00 ลีลาศ - รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท จังหวะ Jive  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
15 13:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Samba  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
16 13:00 ลีลาศ - รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Paso Doble  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ