ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แอโรบิก - ทีมทั่วไป รุ่นไม่จำกัดอายุ  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
2 10:00 แอโรบิก - ทีมทั่วไป อายุ 41 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
3 10:00 แอโรบิก - คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
4 10:00 แอโรบิก - คู่ผสม รุ่นอายุ 36 - 44 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
5 10:00 แอโรบิก - คู่ผสม รุ่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
6 10:00 แอโรบิก - ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
7 10:00 แอโรบิก - ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุ 36 - 44 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
8 10:00 แอโรบิก - ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
9 13:00 แอโรบิก - ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
10 13:00 แอโรบิก - ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 31 - 40 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
11 13:00 แอโรบิก - ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 41 - 50 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
12 13:00 แอโรบิก - ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
13 13:00 แอโรบิก - หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
14 13:00 แอโรบิก - หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 31 - 40 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
15 13:00 แอโรบิก - หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 41 - 50 ปี หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
16 13:00 แอโรบิก - หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ