ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:20 จักรยานเพื่อสุขภาพ - จักรยานเสือหมอบ บุคคลหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล
2 10:40 จักรยานเพื่อสุขภาพ - จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล
3 11:00 จักรยานเพื่อสุขภาพ - จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 40 - 49 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล
4 11:20 จักรยานเพื่อสุขภาพ - จักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 30 - 39 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามแข่งขันบริเวณรอบบึงขุนทะเล
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 จักรยานเพื่อสุขภาพ - จักรยานเสือภูเขา บุคคลหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามแข่งบริเวณด้านป่า ด้านข้างสระว่ายน้ากรดเกล้า มรภ.สฏ.
2 11:00 จักรยานเพื่อสุขภาพ - จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามแข่งบริเวณด้านป่า ด้านข้างสระว่ายน้ากรดเกล้า มรภ.สฏ.
3 12:00 จักรยานเพื่อสุขภาพ - จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 40-49 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามแข่งบริเวณด้านป่า ด้านข้างสระว่ายน้ากรดเกล้า มรภ.สฏ.
4 13:00 จักรยานเพื่อสุขภาพ - จักรยานเสือภูเขา บุคคลชาย อายุ 30–39 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามแข่งบริเวณด้านป่า ด้านข้างสระว่ายน้ากรดเกล้า มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ